AVG privacyverklaring

Privacyverklaring Iron Art

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 juni 2018.

Iron Art respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om aanvragen en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken en om u te informeren over aanbiedingen en evenementen middels nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Iron Art kan uw persoonsgegevens verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u een contact formulier invult op onze website. Iron Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-Bedrijfsnaam
-Contactpersoon
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres

Iron Art gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

Iron Art verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website heeft door gegeven of wanneer deze zich aanmeld als nieuwe klant. Wij gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via info@ironart.nl Iron Art kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Iron Art die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft kan hij of zij contact opnemen met Iron Art.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Iron Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Iron Art of die van een derde partij.

Derden

Iron Art zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling en uw persoonsgegevens aan bevoegde instanties op grond van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang Iron Art gegevens bewaard

Iron Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In grondslag worden uw gegevens niet langer dan 5 jaar bewaard indien er geen andere overeenkomst is gesloten die van deze termijn afwijkt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van Iron Art te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Iron Art heeft hier geen invloed op. Iron Art heeft Google geen toestemming gegeven om via Iron Art verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw persoonsgegevens

Wij bieden alle gebruikers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.

Beveiliging

Iron Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Iron Art maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Iron Art verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uniek

De collectie van Iron Art is uniek en 100% zelf ontwikkeld!

Duurzaam

IJzer is een natuurlijke grondstof en volledig recyclebaar!

Made in EU

De producten van Iron Art worden in de Europese Unie geproduceerd!

Natuurlijk

Bij Iron Art is de natuur de (enige) inspiratiebron!